آلودگی هوا و محیط زیست از جمله مشکلات مهم در شهر تهران است که سال ها تلاش برای رفع آن هنوز به نتیجه ای قابل نرسیده است.شاید مهمترین علت این اتفاق، نبود فرهنگ سازی مناسب برای جلب اعتماد و همیاری شهروندان با مدیریت شهری برای کاهش این مشکلات است و راه اندازی کمپین آسمان آبی زمین پاک،اقدامی ارزشمند در این زمینه به شمار می رود.


کمپینی که هدف اصلی آن جلب مشارکت مردمی برای مدیریت و کاهش مشکلی است که در زندگی مردم تاثیر بسزایی دارد.اجرای طرح آسمان آبی، زمین پاک با دو محور انضباط ترافیکی و تکنیک زباله از مبدا، گامی موثر در حفاظت محیط زیست در حوزه شهری است.شهروندان نقش زیادی در اجرای موفق این طرح دارند، چرا که وقتی طرح انضباط  ترافیکی"خط سفید" در شهر تهران با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، اجرایی شود، حتما کاهش آلودگی، صوتی و آلودگی هوا را شاهد هستیم.

اجرای طرح آسمان آبی، زمین پاک با دو محور انضباط ترافیکی و تفکیک زباله از مبدا، گامی موثر در حفاظت محیط زیست در حوزه شهری است و به طور قطع شهروندان نقش موثری در حفاظت وحراست از محیط زیست دارند.اینکه در این طرح نیز مشارکت مردمی به طور صد در صدی مورد توجه قرار گرفته موفقیت طرح را رقم خواهد زد.افزایش تردد خودرو و به تبع آن افزایش ترافیک، آلودگی هوا وآلودگی صوتی را در شهرها به خصوص کلانشهر تهران افزایش داده است، و با اجرای طرح انضباط ترافیکی و در کنار آن توسعه حمل ونقل عمومی و ترغیب شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به طور قطع وضعیت آلودگی صوتی و آلودگی هوا در کلانشهر تهران تغییر خواهد کرد.

باید توجه داشته باشیم که آلودگی هوا امروز یک مساله جهانی است و بیش از 130 کشور جهان که عمدتا از کشورهای در حال توسعه هستند و ایران هم از آن جمله هست، با ان و پیامدهایش به صورت جدی دست به گریبان می باشند.نیاز به هوا برای همه موجودات، چندین برابر آب و غذای مصرفی است و همین امر روشن می کند که چرا مساله آلودگی هوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کشورهای صنعتی جهان در نشستی در سال 1997 در شهر "کیوتو"ی ژاپن متعد شدند میزان انتشار گازهای گلخانه ای را که عامل آلودگی محیط زیست است، کاهش دهند.بر اساس مصوبه نهایی، دولت های اروپایی، آمریکا و ژاپن می باید طی سال های 2008 تا 2012 میزان انتشار شش نوع گاز گلخانه ای در کشورهایشان را به ترتیب به هفت، شش و هشت درصد برسانند.

اما این اتفاق نیفتاده و تغییرات آب و هوای ناشی از آلودگی هوا، تاثیرات منفی زیادی روی تولیدات کشاورزی جهان داشته است.این اتفاق در کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته، به تعمیق فقر انجامیده که خود می تواند بستر مسایل بسیاری از جمله سیاسی و اختلافات قومی و حتی ملی و منطقه ای و بین المللی شود.

گرم شدن دمای کره زمین، تهدیدی جدی برای اقتصادهای محلی است که حاصل جمع آن به اثرات بسیار مخرب براقتصاد جهانی می انجامد.گرم شدن دمای کره زمین همچنین خطر خشکسالی و کمبود آب را که خود همواره یکی از عوامل اصلی بحران ها در مناطق مختلف جهان بوده، افزایش داده و هزینه های مقابله با این پدیده ها را نیز بالا برده است.

از این رو باید تشکیل کمپین آسمان آبی زمین پاک را فرصتی طلایی برای جلب همیاری شهروندان در مدیریت و کاهش آلودگی هوای شهر بدانیم و تاثیر آن را در کل کشور ببینیم.